četvrtak, 26. veljače 2015.

SOV 2015

Dragi izviđački voditelji,

pred nama je još jedan SOV, a tema ovogodišnjeg bit će "Svi ćemo ti pomoći!".

Naime, organizirat ćemo ga u obliku niza radionica-okruglih stolova na kojima ćemo imati priliku razgovarati o problemima i načinima njihovog rješavanja, o mogućim poboljšanjima i dobrim idejama, te tako pokušati donijeti neke zajedničke stavove i na taj način pomoći timovima koji se bave određenim poslovima. Dakle, ove godine ćemo umjesto tradicionalnog "aktualnog sata", imati "aktualni dan".

Radionice će biti raspoređene po resorima, a evo tek nekih mogućih tema o kojima bi trebalo razgovarati: